Lễ ra mắt Hội đồng Lâm thời Họ Trần Việt Nam

Ngày 17/11/2018, tại Khách sạn Công Đoàn, số 14 – phố Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đã tổ chức LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM… 

(Phóng sự phát trên đài Truyền hình Hà Nội ngày 17/11/2018)

Đông đảo các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con cô bác đại diện cho con cháu hậu duệ họ Trần thuộc các vùng miền trên cả nước đã về dự Hội nghị và chứng kiến lễ ra mắt Hội đồng lâm thời họ Trần Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm Văn hiến.

Ông Đào Trần Quang Cát, Chủ tịch lâm thời HỘI ĐỒNG họ Trần Việt Nam

Ông Đào Trần Quang Cát, Chủ tịch lâm thời họ Trần Việt Nam đã đọc bài diễn văn khai mạc quan trọng, xin kính báo để toàn thể con cháu hậu duệ họ Trần cả nước biết.

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM

         Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2018

Kính thưa: Quý vị đại biểu!

          Thưa Bà con, cô bác hậu duệ họ Trần Việt Nam!

Thay mặt Hội đồng lâm thời họ Trần Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con cô bác đại diện cho con cháu hậu duệ họ Trần thuộc các vùng miền trên cả nước về dự Hội nghị và chứng kiến lễ ra mắt Hội đồng lâm thời họ Trần Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm Văn hiến.

Đây thực sự là một tin vui, là sự kiện đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc đối với dòng họ ta và bà con cô bác là con cháu hậu duệ họ Trần trên toàn quốc. Việc thành lập Hội đồng họ Trần là nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo bà con cô bác mong muốn có một tổ chức của dòng họ thực sự vững mạnh, trong sáng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của dòng họ, gắn liền với bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc. Hiện nay, Hội đồng họ Trần Việt Nam đã đăng ký đầy đủ tên miền, con dấu, logo của dòng họ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc, quy chế  được Hội nghị thông qua.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

 Trong lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thì triều đại nhà Trần đã đi vào lịch sử dân tộc, với những mốc son chói lọi, được sử sách ghi danh, đánh giá là một triều đại văn trị, võ công kiệt xuất, đã đạt nhiều thành tựu sáng ngời trên mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, từ một đất nước tao loạn, kinh tế điêu tàn, nhân dân đói khổ, điêu linh cuối thời Lý đã trở thành một nước cường thịnh nhất trong lịch sử. Bác Hồ đã có lời tổng kết thật sâu sắc:

“Thời Trần văn giỏi võ nhiều

          Ngoài dân thịnh vượng trong triều hiển minh”.

Võ công hiển hách mà thế giới còn ca ngợi đến ngày nay là nước ta đã 3 lần đánh thắng giặc Nguyên – Mông xâm lược, bảo vệ vững chắc giang sơn, bờ cõi. Những chiến công oanh liệt và sự hy sinh to lớn, những thành tựu xây dựng đất nước của ông cha ta luôn là niềm tự hào, kiêu hãnh của các thế hệ con cháu hậu duệ họ Trần hôm nay và mãi mãi về sau, trở thành nguồn động lực, sức mạnh mới giúp con cháu dòng họ tiếp tục phấn đấu vươn lên giành những đỉnh cao mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các thời kỳ kháng chiến, nhiều người con ưu tú của dòng họ đã để lại một phần máu thịt hoặc vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường để ươm mầm xanh cho đất nước. Có người là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nhiều người trở thành doanh nhân thành đạt, nhiều người con của dòng họ đang nối tiếp truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, đang viết tiếp những trang sử mới bằng những cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực của mình cho Tổ quốc và cho dòng họ. Chúng ta luôn luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của tổ tiên đã để lại cho hậu thế những trang sử hào hùng, vẻ vang, đây cũng là tài sản vô giá giành cho con cháu hậu duệ họ Trần không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha, tiếp tục đóng góp cho đất nước, gia đình, dòng họ.

 

Thưa bà con cô bác!

Trước đây, họ Trần chúng ta vốn đã có tổ chức Ban liên lạc họ Trần Việt Nam từ năm 1995 do cố Đại lão hòa thượng Thích Thanh Tứ (Trần Văn Long) làm Trưởng ban, với mục tiêu kết nối dòng họ, hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong dòng họ, động viên con cháu họ Trần không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của ông cha, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển dòng họ. Ban liên lạc của dòng họ thời kỳ đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của dòng họ đề ra, bước đầu đã đem lại niềm tin cho con cháu hậu duệ họ Trần trên khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, kể từ năm 2009, một nhóm người trong Ban lãnh đạo họ Trần đã lợi dụng lòng tin của bà con trong dòng họ, tìm cách thao túng quyền lực, lũng đoạn họ Trần, có những việc làm trái với tôn chỉ mục đích của dòng họ, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân và uy tín quốc gia, gây phân tâm, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, không quy tụ và tạo được niềm tin cho con cháu hậu duệ họ Trần. Nhiều chủ trương, định hướng về kết nối thông tin, công tác khuyến học khuyến tài, thăm hỏi, mừng thọ các bậc cao niên trong dòng họ không được quan tâm đầy đủ.

         Để tiếp tục duy trì hoạt động của dòng họ theo đúng tôn chỉ mục đích của Ban liên lạc họ Trần Việt Nam trước đây, thể theo nguyện vọng của đông đảo con cháu hậu duệ họ Trần trong cả nước, hôm nay, họ Trần Việt Nam chính thức ra mắt Hội đồng lâm thời họ Trần Việt Nam. Các thành viên của Hội đồng bao gồm những người con ưu tú, nhiệt tình, tâm huyết với dòng họ, trong đó có một số người đang giữ các vị trí lãnh đạo trong các dòng tộc thuộc họ Trần, nhiều người từng tham gia Ban chấp hành họ Trần Việt Nam. Sự ra đời của Hội đồng họ Trần Việt Nam là sự tất yếu theo qui luật xây dựng dòng họ. Sau thời mở đầu là Ban Liên lạc làm nhiệm vụ kết nối, hội nhập dòng họ, bước tiến lên là phải thành lập Hội đồng dòng họ để chuyển sang thời kỳ xây dựng và phát triển dòng họ.

Việc thành lập Hội đồng họ Trần Việt Nam hiện nay là sự tiếp nối nhiệm vụ của Ban liên lạc họ Trần Việt Nam trước đây. Tôn chỉ mục đích chính của Hội đồng vẫn là hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, cố kết dòng họ, xây dựng dòng họ không ngừng phát triển cho phù hợp với con đường tiến lên của lịch sử,  giữ vững tinh hoa, truyền thống tốt đẹp của dòng họ mãi mãi trường tồn. Mục tiêu là xây dựng một họ Trần chính thống, một họ Trần đoàn kết thống nhất, luôn giữ vững sự trong sáng của lịch sử họ Trần và lịch sử đất nước, một họ Trần phát huy được truyền thống vẻ vang, anh hùng của tổ tiên dòng họ, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên con cháu phấn đấu tiến lên giành những đỉnh cao mới trên mọi mặt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại ấm no hạnh phúc cho gia đình và nhân dân.

Sau lễ ra mắt, Hội đồng lâm thời họ Trần Việt Nam sẽ xúc tiến tổ chức Đại hội họ Trần Việt Nam lần thứ nhất để tổng kết, đánh giá hoạt động của dòng họ trong thời gian qua; phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban lãnh đạo chính thức của dòng họ (thời gian và địa điểm cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau đến bà con cô bác). Trong thời gian từ nay đến Đại hội, Hội đồng lâm thời họ Trần Việt Nam sẽ triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

– Một là, nhanh chóng ổn định tổ chức với cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các vùng, miền. Tại các khu vực miền Trung (Đà Nẵng), miền Nam (TP HCM) và Tây Nguyên (Lâm Đồng hoặc Đắc Lắc) có các Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách. Các thành viên tham gia Hội đồng là những người họ Trần, hoặc gốc Trần, họ Trần được vua Trần ban quốc tính có tâm huyết, trách nhiệm với dòng họ, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của dòng họ và pháp luật Việt Nam được các cơ sở họp bàn dân chủ đề cử lên.

– Hai là, thành lập Ban văn kiện Đại hội dòng họ, gồm các tổ chuyên trách đảm nhiệm các công việc phục vụ Đại hội. Chủ tịch lâm thời Hội đồng họ Trần Việt Nam kiêm Trưởng ban văn kiện; các phó chủ tịch, các ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách đảm nhiệm các công việc theo sự phân công.

– Ba là, làm tốt công tác bảo đảm tài chính- hậu cần cho Đại hội theo quan điểm tiết kiệm, hiệu quả bằng các nguồn như: vận động con cháu họ Trần đóng góp; kêu gọi doanh nhân họ Trần ủng hộ… Về lâu dài cần có sách lược phù hợp, tạo nguồn tài chính ổn định để phục vụ cho các hoạt động lâu dài của dòng họ.

– Bốn là, sau khi bầu cử, Hội đồng họ Trần Việt Nam ra mắt, trở thành cơ quan đầu não của dòng họ có nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra; bám sát tôn chỉ mục đích, quy chế của Hội đồng để triển khai các chương trình hành động của dòng họ sao cho đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng được kỳ vọng và mong mỏi của con cháu hậu duệ họ Trần.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!

Trong bối cảnh hiện nay, việc thành lập Hội đồng họ Trần Việt Nam là rất cần thiết đối với sự phát triển của dòng họ. Trong chương trình hành động của mình, Hội đồng họ Trần Việt Nam luôn lấy mục tiêu đoàn kết, xây dựng, phát triển dòng họ làm kim chỉ nam, là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của dòng họ, gắn liền với chấp hành pháp luật và bảo vệ chân lý lịch sử của dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hội đồng lâm thời họ Trần Việt Nam chân thành mong mỏi và có lời mời các vị có tấm lòng lo âu vì dòng họ, quan tâm chăm sóc tương lai cho hậu thế, các nhà khoa học, các nhà hoạt động chính trị, xã hội v.v… đã từng giữ các vị trí trên các lĩnh vực công tác nay đã nghỉ hưu, được con cháu họ Trần ngưỡng mộ tham gia hoạt động Hội đồng họ Trần Việt Nam, đem tài trí và kinh nghiệm đã tích lũy cùng nhau xây dựng họ Trần vững mạnh.

 Bước khởi đầu của Hội đồng họ Trần Việt Nam chắc chắn còn nhiều khó khăn, trở ngại ở phía trước, nhưng với sự đồng lòng, đồng tâm hiệp lực của các quý vị có mặt tại đây, cùng với sự chung tay góp sức của con cháu hậu duệ họ Trần trong cả nước, chúng ta tin tưởng chắc chắn sẽ thành công.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, chúc dòng họ Trần của chúng ta không ngừng phát triển, thịnh vượng./.