100 Câu Nói Nổi Tiếng của ANTHONY ROBBINS Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn

Anthony Jai Robbins là một tác giả người Mỹ, doanh nhân, nhà từ thiện và huấn luyện viên cuộc sống tuyệt vời. Ông là một tỷ phú tự thân mang đến nguồn cảm thay đổi để thành công đối với mỗi chúng ta …

Trần Minh Cường – Sưu tầm

Trả lời