Lịch sử hình thành và phát triển của Hội …

Trải qua quá tình hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân họ Trần hà Nội đã xây dựng những nền tảng văn hoá, giá trị cốt lõi giúp kiến tạo nên một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết để cùng phát triển …

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH …
Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội chính thức được thành lập và chính thức ra mắt ngày 4/8/2018, tại Nhà khách 37 Hùng Vương – Hà Nội …

Hôi  Doanh nhân họ Trần Hà Nội cam kết hành động mạnh vẽ với sứ mệnh: ”KẾT NỐI DÒNG TỘC – GẮN KẾT YÊU THƯƠNG – CHIA SẺ CƠ HỘI”

 

BAN TRUYỀN THÔNG

Trả lời