Làm sao để Doanh nghiệp thành công trong thời đại công nghệ 4.0

Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội xin giới thiệu với các bạn chia sẻ của CEO Ngô Minh Tuấn “Làm sao để Doanh nghiệp sống sót trong thời kì công nghệ 4.0” …

Doanh nghiệp muốn không chết trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phải không ngừng đổi mới và thực hiện “dò đá qua sông” để bắt kịp những thứ mới.

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời