Tầm nhìn sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Với mục tiêu xây dựng Hệ sinh thái 3H: Happy cho bản thân, happy cho cộng đồng Hội viên, Happy cho xã hội, Hội Doanh nhân họ Trần xin cam kết hành động …


TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội với Tầm nhìn và sứ mệnh:

“Kết nối dòng tộc – Gắn kết yêu thương – Chia sẻ cơ hội”

Xin cam kết sẽ là nhịp cầu giúp các Hội viên đến với nhau trong tình đoàn kết thắm tình đồng tộc, cùng nhau hợp tác, chia sẻ cơ hội kinh doanh và hỗ trợ nhau cùng phát triển ./.

 


GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HỘI
 

1. Xây dựng cộng đồng Hội viên bền vững, cam kết hành động tích cực vì cộng đồng;  

2. Các thành viên yêu thương nhau như trong một gia đình, phối hợp đoàn kết ăn ý với nhau như một đội bóng;

3. Trung thực với các thành viên trong Hội và trung thực với những người mà họ giới thiệu hợp tác;  

4. Gieo trồng chứ không săn bắn: Cho là nhận, cho đi là còn mãi và không mong đền đáp;

5. Đào tạo và hỗ trợ các các Hội viên phát triển năng lực quản lý, quản trị;

6. Cùng nhau hỗ trợ, chia sẻ cơ hội kinh doanh, hợp tác để phát triển Doanh nghiệp mỗi Hội viên;

7. Chung tay xây dựng hệ sinh thái Trần Gia thành công với ba tiêu chí: Happy bản thân, Happy cộng đồng, Happy xã hội.

 

BAN THƯ KÝ
TRẦN MINH CƯỜNG

 

Trả lời