Giao lưu với Hội đồng họ Trần tỉnh Bình Dương

Những hình ảnh trong buổi giao lưu của đại diện Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội tại Đại hội đại biểu Hội đồng Họ Trần tỉnh Bình Dương ngày 20/10/2019.

Doanh nhân họ Trần Hà Nội: Chị Trần Phúc Ái và chị Trần Kim Liên 


Chụp ảnh lưu niệm Hội đồng họ Trần Việt Nam, Hội đồng họ Trần tỉnh Bình Dương và Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

 

 

 

 

 

 

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN PHÚC ÁI

Trả lời