Giao lưu Cafe Doanh nhân họ Trần Thủ Đô ngày 23/11/2023

Chiều 23/11/23 Hội Cafe Doanh Nhân Thủ Đô Hà Nội có buổi gặp mặt thường niên Kết Nối. Chia sẻ cơ hội hợp Tác các Doanh nhân Họ Trần Thủ Đô.

Tham dự buổi cafe Doanh nhân có:

* Ông Trần Hữu Ứng – Chủ tịch Hội đồng họ Trần Tp Hà Nội

* Ông Trần Lê Tân, Chủ tịch Doanh nhân họ Trần Thủ Đô

Tại buổi cafe kết nối, ACE Doanh Nhân họ Trần giới thiệu về Doanh Nghiệp , quy mô và ngành nghề hoạt động. Rất nhiều kết nối đã thành công giữa các doanh nghiệp.

Trong tương lai, sẽ có nhiều mối quan hệ chất lượng tạo ra những Cơ hội Hợp Tác và Phát Triển.

Trả lời