Quy chế hội viên

Để là Hội viên của Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội, bạn cần phải:

1 Là Doanh nhân vận hành doanh nghiệp, cơ sở SXKD mang họ Trần

2 Có Giấy phép đăng ký KD nếu là doanh nghiệp. Có của hàng, cơ sở SX, Showroom,… 

3 Cam kết là Hội viên và có nghĩa vụ đóng Hội phí 

4 Cam kết với Quy chế Hoạt dộng của Hội

5 Thể dục buổi sáng (Yêu cầu bắt buộc với thành viên team Kết nối giao thương)

Trả lời