Kết quả giao thương: CENTA (Trần Cường) đóng đồ Nội thất cho nhà chị Trần Phúc Ái (Phúc Nhân Sinh)

Trên tinh thần là người trong Hội Doanh nhân họ Trần, chị Trần Phúc Ái đã tin tưởng đặt hàng Công ty CENTA cho việc thiết kế, thi công sản xuất đóng đồ nội thất nhà chị …

Mẫu thiết kế tủ trang trí nhà chị Ái

Ngày 08 tháng 12, Công ty CENTA đã thiết kế, thi công sản xuất và lắp đặt hoàn thành tủ trang trí cho gia đình chị Trần Phúc Ái.

 

Hình ảnh thi công lắp đặt tủ trang trí nhà chị Trần Phúc Ái

 

Công ty CENTA xin cám ơn chị Trần Phúc Ái với kết quả giao thương đạt được là 20.000.000 đồng.

Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn chị đã dành tình cảm và sự tin tưởng giao cơ hội kinh doanh cho thành viên của Hội.

Đại diện Ban Truyền thông

Trần Minh Cường  

Trả lời