Tổng kết sơ bộ Hoạt động của Hội từ những ngày đầu ra mắt

Tuy mới ra mắt, nhưng Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội đã khẩn trương làm được rất nhiều việc có ý nghĩa, gắn kết tình cảm đồng tộc, gắn kết sự tương thân tương ái giữa các Hội viên …

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của Hội sau 01 tháng ra mắt, kể từ ngày đầu ra mắt của Hội (ngày 04/08/2018):

Những sự kiện:

  • Ngày đầu ra mắt Hội, ngày 04/08/2018
  • Họp thường kỳ ngày 10 hàng tháng
  • Kết nạp Hội viên mới
  • Hành trình Tâm linh về nguồn: Đền An Sinh – Đông Triều Quảng Ninh
  • Thiện nguyện, …

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN PHÚC ÁI

Trả lời