Trần Hưng Đạo – Chiến Pháp mượn trời giết giặc

Nguyên Mông được coi là một đế chế thiện chiến nhất thế giới hồi thế kỷ XIII, chưa hề nếm mùi chiến bại, một đội quân đã xâm chiếm đến ¾ diện tích toàn cầu đã ba lần thất bại ở Đại Việt bởi cùng một chiến pháp vô cùng độc Đáo Khiến 100 Vạn Quân Nguyên Mông khiếp đảm …

 

Trả lời