Quy trình họp của Hội

Theo lịch trình định kỳ vào ngày mồng 10 hàng tháng, Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội có buổi gặp gỡ, giao lưu của những con người mang danh họ Trần với tinh thần:

“KẾT NỐI DÒNG TỘC – GẮN KẾT YÊU THƯƠNG – CHIA SẺ CƠ HỘI”

Quy trình buổi Họp sẽ có 12 bước, sơ bộ như sau:

 • Bước 1: Giao lưu mở (Từ 09g30 đến 10g00) 
 • Bước 2: Giới thiệu các ban Lãnh đạo 
 • Bước 3: Chủ tich nói Tổng quan về Hội DNHT 
 • Bước 4. Biểu dương khen thưởng thành tích của Hội viên
 • Bước 5: Kết nạp Hội viên mới (nếu có)
 • Bước 6: Giới thiệu sản phẩm (01 phút) của mỗi Hội viên và của Khách mời.
 • Bước 7: Bài trình bày 10 phút của diễn giả (Theo team)
 • Bước 8: Trao đổi, giới thiệu cơ hội kinh doanh (Referal)
 • Bước 9: Kiểm tra, thông báo kết quả Referal và Thank note
 • Bước 10: Báo cáo Ban thư ký 
 • Bước 11: Báo cáo Ban phát triển thành viên.
 • Bước 12: Kết thúc buổi họp và Chủ tich Hội cám ơn.

Ghi chú: Nôi dung, các bước họp có thể thay đổi linh hoạt để mang lại hiệu quả và năng lượng nhiều nhất cho các thành viên.

Trả lời