Phong trào Thể dục buổi sáng – Nét đẹp văn hoá của Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội

Xây dựng phong trào Thể dục buổi sáng là một nét đẹp Văn hoá của Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội cần liên tục duy trì và phát huy sâu rộng đến các thành viên trong Hội…

Là Doanh nhân cần phải có thể lực mạnh mẽ để từ đó mới có trí lực và tâm lực mạnh mẽ. Do đó, là doanh nhân, chúng ta cần phải liên tục rèn luyện thể lực cường tráng, tính cách kiên trì qua phong trào Thể dục buổi sáng.

DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI: TRẦN ĐÌNH TÙNG

 

DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI: TRẦN KIM LIÊN

 

DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI: TRẦN MINH CƯỜNG

 

DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI: TRẦN VĂN HOÀNG

 

DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI: TRẦN PHÚC ÁI

DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI: TRẦN VĂN ĐÔNG

 

DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI: TRẦN ANH ĐÔ

 

DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI: TRẦN HẢI YẾN

 

VÀ CÒN NHỮNG THÀNH VIÊN KHÁC NỮA …

 

 Giải trình kết quả chạy bộ buổi sáng của các thành viên …

 

Hội viên Doanh nhân họ Trần Hà Nội cam kết chung tay hành động, tạo nên những giá trị văn hoá Hội ngày càng tốt đẹp hơn. HÃY CAM KẾT HÀNH ĐỘNG MẠNH MẼ để LUÔN KHOẺ & ĐẸP…

Ban Truyền Thông

Trả lời