Phạm Nhật Vượng với quy luật của “TRE”…

Mọi người mới đi làm sau Tết Xong. Ấy vậy mà ông Phạm Nhật Vượng đã tăng khối tài sản lên thêm 1 tỷ USD chỉ từ Tết đến giờ. Đó chính là nhờ ông ấy đã áp dụng triệt để “Luật của Tre”…

Phạm Nhật Vượng đã mất 26 năm để chuyển đổi từ có 01 Triệu đô đầu tiên sang 01 tỷ đô la Mỹ đầu tiên.
 
Nhưng giờ đây ông Vượng làm được điều đó chỉ chưa đầy 2 tháng trong khi mọi người, mọi nhà còn đang mải đi LỄ CHÙA, CẦU MAY, GIẢI HẠN.
 
Tại sao ông ấy lại làm được vậy? 
Đó chính là nhờ ông ấy đã áp dụng triệt để “Luật của Tre”
 
Luật Của Tre là gì?
 
Tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3cm.

Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.
 
Trên thực tế, trong 4 năm đầu tiên, rễ tre kéo dài hàng mét trong đất.
Làm người làm việc cũng tương tự như vậy.

Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy.
 
Đời người phải có tích lũy, có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm?
 
Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nên số người chiến thắng chỉ là số ít.
Người càng thông minh, họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng.
Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần, cả về tri thức lẫn kinh nghiệm sống.
Đây chính là Luật của Tre !!!.
BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG – Sưu tầm

Trả lời