Lời cam kết khi tham gia Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội

Khi một thành viên mới đủ điều kiện được xét duyệt gia nhập Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội thì thành viên đó sẽ cam kết trước Ban lãnh đạo và các thành viên của Hội trong các buổi Họp định kỳ hàng tháng như sau:

  1. Tôi cam kết luôn luôn tuân thủ đúng theo Quy chế, nội quy của Hội.
  2. Tôi luôn thực hiện đúng tinh thần, tôn chỉ của Hội: “Kết nối dòng tộc, gắn kết yêu thương, chia sẻ cơ hội”.
  3. Tôi sẽ thành thật với những thành viên khác của Hội cũng như những người mà họ giới thiệu.
  4. Tôi sẽ xây dựng mối quan hệ tốt cũng như lòng tin đối với các thành viên của Hội và người họ giới thiệu.
  5. Tôi sẽ tuân thủ theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành nghề của tôi.
  6. Tôi sẽ luôn duy trì thái độ tích cực và hỗ trợ.

Trên đây là nghi thức kết nạp thành viên mới. Khi thành viên mới được kết nạp, Ban lãnh đạo Hội sẽ trao và gắn cho mỗi thành viên một huy hiệu của Hội. Từ đây, Thành viên mới sẽ chính thức trở thành Hội viên của Hội doanh nhân Họ Trần Hà Nội.

BAN THƯ KÝ

Trả lời