Lời tuyên thệ của BCH Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 4/8/2018, tại Nhà khách 37 Hùng Vương, Ban chấp hành Hội Doanh nhân Họ Trần chính thức ra mắt. Các thành viên Ban chấp hành cùng nhau đọc lời tuyên thệ:

 

LỜI TUYÊN THỆ BCH

HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 

Chúng tôi là những thành viên trong BCH lâm thời Hội doanh nhân họ trần Hà nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Xin hứa!

  1. Tuyệt đối tuân thủ chặt chẽ các quy định điều lệ của luật pháp Việt nam
  2. Chấp hành nguyên tắc và qui định của Hiệp hội Doanh nhân họ Trần Việt Nam
  3. Phối hợp chặt chẽ với BCH họ Trần Hà Nội
  4. Hội doanh nhân họ trần Hà Nội sẽ ngôi nhà chung gắn kết doanh nhân họ Trần, đa dòng họ Việt nam hội tụ và chia sẻ
  5. Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm giúp đỡ các hội viên
  6. Quyết tâm xây dựng Hội doanh nhân họ trần Hà nội ngày càng rực rỡ và phát triển

 

XIN HỨA ! XIN HỨA! XIN HỨA!

Trả lời