Làm sao để Doanh nghiệp bền vững và phát triển (Video)

Làm thế nào để Doanh nghiệp bền vững và phát triển. Mời các bạn lắng nghe chia sẻ của Chuyên gia Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam …

Chia sẻ cách xây dựng hệ thống đối với một doanh nghiệp của một CEO.
– Đặt mục tiêu cho doanh nghiệp.
– Chuẩn bị mọi thứ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu.
– Quy trình vận hành doanh nghiệp
– Sửa chữa doanh nghiệp.


Trần Minh Cường – Sưu tầm

Trả lời