Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn – Vị Thánh Tướng VN

Con cháu Trần Gia tự hào và noi gương Thánh tướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Những trang sử hào hùng của dân tộc dưới thời họ Trần mang lại nguồn cảm hứng sâu sắc cho con dân Việt nói chung và con cháu Trần Gia nói riêng trong bước đường xây dựng cuôc sống tươi đẹp, tự do, ấm lo và hạnh phúc …                                        

Trong ba lần kháng quân Nguyên – Mông, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đều trực tiếp chỉ huy chiến thuật. Đến nay, sau hơn 700 năm đại thắng Nguyên – Mông, các nhà nghiên cứu sử gia, các danh tướng mọi thời đại trong và ngoài nước vẫn không ngừng tìm hiểu và tôn vinh thiên tài quân sự Trần Quốc Tuấn.

Cách dùng binh độc đáo, nghệ thuật quân sự kỳ tài, tấm gương đạo đức của ông mãi mãi là tài sản vô giá không riêng của dân tộc Việt Nam

Trần Minh Cường – Sưu tầm

Trả lời