Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội Du xuân tâm linh chùa Bái Đính (Video)

Du xuân đã trở thành một nét đẹp Văn hoá của Hội Doanh nhân họ Trần hà Nội. Đây là một hành trình gắn kết yêu thương đầy ý nghĩa và có giá trị tinh thần rất lớn tạo dựng niềm tin gắn kết đối với toàn thể anh em Hội viên …

Ngày 13/02/2019 (tức 09/01/2019 Âm lịch), Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội tổ chức một cuộc hành trình Du xuân tâm linh về chùa Bái Đính – Ninh Bình …

Hội Doanh Nhân Họ Trần Hà Nội quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu 2019 “Kết nối dòng tộc – Gắn kết yêu thương – Chia sẻ cơ hội” … 

Nguồn: Facebook Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN PHÚC ÁI

Trả lời