Hào khí Đông A – Hội tụ phát triển

Hào khí Đông A muôn đời toả sáng! Tiếp bước truyền thống lịch sử vẻ vang và kiêu hùng của Trần tộc, Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội chọn Slogan của Hội là: “Hào khí Đông A – Hội tụ phát triển” …

Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội với sứ mệnh:

“Kết nối dòng tộc – Gắn kết yêu thương – Chia sẻ cơ hội”

Sẽ là nhịp cầu giúp các Hội viên đến với nhau trong tình đoàn kết thắm tình đồng tộc, cùng nhau hợp tác, chia sẻ cơ hội kinh doanh và hỗ trợ nhau cùng phát triển ./.

 

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời