Giao lưu hợp tác giữa CENTA của Trần Cường và Phú Gia Khang của Trần Duyên

Nền tảng cùa sự hợp tác chính là giao lưu và kết nối. Để kết nối thành công, việc đầu tiên của chúng ta là dành thời gian cho nhau, gặp nhau, hiểu nhau, tin nhau và cuối cùng là trao cho nhau những cơ hội hợp tác để cùng phát triển…

Trên tinh thần đó, ngày 1/12/2018, Ban lãnh đạo Công ty TNHH CENTA đã có buổi giao lưu kết nối với Công ty CP Phú Gia Khang của Trần Duyên

 

Buổi giao lưu giúp cho Công ty TNHH CENTA của trần Minh Cường và Phú Gia Khang của Trần Duyên hiểu nhau hơn, gần nhau và là tiền đề xây dựng cho mối quan hệ bền vững trong tương lai trên tinh thần thắm tình đồng tộc Trần Gia./.

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời