Giải pháp để CEO thoát khỏi công việc …

Bạn sinh ra để làm việc và làm việc để có một cuộc sống hạnh phúc. Hãy làm việc có trí tuệ trong công việc để bạn cân bằng được cuộn sống của bạn …

Cách thức vận hành một doanh nghiệp, làm việc 1 cách thông minh đó là:

1. Nghiên cứu thị trường, nhu cầu của thị trường.
2. Tìm sản phẩm đáp ứng thị trường.
3. Xây dựng luật chơi (CEO phải làm) Là gốc của vấn đề.
Xây dựng được thông số hoạt động hiêu quả của Doanh nghiệp. XD chiến lược hoạt động của Doanh nghiệp.
Xây dựng được thông số hoạt động hiêu quả của Phòng ban: Làm rõ chức năng của phòng ban, luồng vận hành doanh nghiệp
Xây dựng được thông số hoạt động hiêu quả của từng nhân viên. Từ đây tìm ra được phòng ban nào không hiệu quả, nhân viên nào không hiệu quả. Làm rõ chức năng nhiệm vụ từng Nhân viên.

4. Tìm được người chơi
Tạo ra chính sách và cơ sở đánh giá người chơi.

Trần Minh Cường – Sưu tầm

Trả lời