Công trạng 10 Vị Vua Tài Giỏi Nhất Lịch Sử VIỆT NAM

Công trạng và tiểu sử của 10 vị vua tài giỏi nhất trong lịch sử dân tộc

 

Để là một vị vua vĩ đại, cần phải giỏi quân sự để áp chế thiên hạ, có khả năng trị nước cũng là việc rất cần thiết. Lịch sử Việt Nam từng chứng kiến Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, nhà Trần 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, vua Quang Trung nguyễn Huệ đại phá quân thanh, Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn thực là bậc anh hùng tài lược.
Dưới đây là những vị vua được đánh giá là tài giởi, xuất sắc nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam:

01. Vua Minh Mạng nhà Nguyễn
02. Vua Đinh Tiên Hoàng thời nhà Đinh
03. Ngô Quyền (898-944)
04. Trần Nhân Tông (1258-1308) – Thời kỳ 3 lần đánh quân Nguyên Mông 
05. Lý Công Uẩn – Nhà Lý, nên ngôi năm 1010 
06. Lê Thái Tổ – Lê Lợi
07. Lê Đại Hành
08. Lý Thánh Tông – Lý Nhân Tôn
09. Quang Trung – Nguyễn Huệ
10. Lê Thánh Tông – Lê Tư Thành

Trần Minh CƯờng  – Sưu tầm

Trả lời