Chia sẻ Audio Quản lý Doanh nghiệp cực hay – CEO Ngô Minh Tuấn

Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội xin thân tặng các bạn Audio về Quản trị Doanh nghiệp cực hay và chất của CEO Ngô Minh Tuấn. Anh không đơn thuần là người làm công tác giảng dậy mà còn là Giám đốc, Chủ tịch HĐQT của 11 Công ty khác nhau đang vận hành tự động …Xin chia sẻ một số trong rất nhiều Audio hay dưới đây:
Link: Audio Quản lý Doanh nghiệp cực hay – CEO Ngô Minh Tuấn

Hãy copy vào USB để những khi bạn lái xe, hãy mở ra và nghe. Bạn sẽ thấm dần những kiến thức rất đáng giá mà bạn khó tìm được ở đâu như ở CEO Ngô Minh Tuấn sẵn sàng trao đi và chia sẻ!.

 

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời