CEO cần làm gì để chuẩn bị Kế hoạch cho năm mới

Công việc của hội đồng quản trị, ceo hay các quản lý cấp trung phải làm gì vào cuối mỗi năm chuẩn bị cho sự phát triển tốt của năm mới…

Những việc CEO cần làm trong năm mới:
Xây dựng chiến lược kinh doanh
Xây dựng kế hoạch dòng tiền (Phòng kinh doanh, công nợ)
Xây dựng văn hoá Công ty

Trả lời