Cách thức vận hành Doanh nghiệp tự động – CEO (Video)

Làm sao để vận hành Doanh nghiệp tự động, Bạn sẽ được chia sẻ bởi chuyên gia đào tạo: Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam…

Vận Hành Doanh Nghiệp Tự Động ” BSC- CCSC- CCSD – CCSP ” – Ngô Minh Tuấn | Học Viện CEO Việt Nam – 

BSC : Thẻ cân bằng

CCSC : Điều khiển trung tâm của doanh nghiệp ( CEO )

CCSD : Điều khiển phòng ban ( Cấp trung )

CCSP : Điều khiển nhân viên ( NV )

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời