Bốn tiêu chí để vận hành Doanh nghiệp thời Công nghệ 4.0 – CEO

Làm sao để setup và vận hành Doanh nghiệp sống sót trong thời Công nghệ 4.0, hãy lắng nghe những chia sẻ của CEO Ngô Minh Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn CEO Việt Nam …

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời