Bốn kiểu CEO – Giám đốc điều hành trong doanh nghiệp …

Đã làm kinh doanh ai cũng mong muốn mình trở thành CEO, nhưng định hướng mình trở thành CEO như thế nào thì không phải ai cũng biết…

Chuyên gia Ngô Minh tuấn chia sẻ 4 nhóm CEO để giúp các bạn mình nhận diện mình đang thuộc CEO nào và mong muốn để trở thành CEO như thế nào trong hình tượng tương lại:
– Nhóm 1: CEO cảm xúc
– Nhóm 2: CEO uy tín
– Nhóm 3: CEO mê tín
– Nhóm 4: CEO quản trị
Trần Minh Cường sưu tầm

Trả lời