20 câu chuyện hài ước và rất ý nghĩa trong kinh doanh

Đúc kết những triết lý thành công, bài học làm giàu, cách quản lý tài chính, bí quyết sống hạnh phúc & khỏe mạnh… giúp bạn thay đổi cuộc đời…

Rất hay và súc tích và rất có ý nghĩa!
Tóm lại, rất đáng để bạn dành chút thời gia để lắng nghe!

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời