Tuyển chọn 100 câu nói quá hay của Ts Lê Thẩm Dương

Tôi đang dùng cả thanh xuân của mình để tóm tắt sách giúp người Việt mình học tập siêu tốc, mang những kiến thức hay áp dụng ngay vào đời sống. Giúp mọi người giàu có, hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống – Lê Thẩm Dương…

Ban truyền thông Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội xin giới thiệu 100 Câu nói nổi tiếng của Ts Lê Thẩm Dương:

BAN TRUYỀN THÔNG

Trả lời