Phát biểu của bác Trần Hữu Ứng – Chủ tịch Hội đồng họ Trần Hà Nội

Bác Trần Hữu Ứng – Chủ tịch Hội đồng họ Trần Hà Nội phát biểu trong buổi sinh hoạt định kỳ của Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội, ngày 05/10/2019 tại Công ty CP Đầu tư và phát triển vật liệu mới VIP, Lô C KCN Đồng văn 1, Duy Tiên, Hà Nam …

 


Trong không khí buổi họp thân tình và đầy năng lượng, Bác Trần Hữu Ứng đã phát biểu cảm nhận và chia sẻ của mình:

– Về Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội
– Về việc thành lập Doanh nghiệp chung của Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội.
– Về định hướng phát triển Doanh nghiệp chung của Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội.

 

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời