Làm sao để phát triển năng lực Quản trị trong Doanh nghiệp

Làm sao để Phát triển năng lực Quản trị trong Doanh nghiệp, diễn giả của chúng ta, Hoàng Trung Dũng, là người đã thành công và đã  đi qua rất nhiều trải nghiệm thực tế trên những cương vị khác nhau trong nhiều lĩnh vực sẽ chia sẻ cho chúng ta dưới đây ..

“Chỉ có thằng ngu và thằng điên mới tin rằng kết quả sẽ đổi khác nếu phương pháp và đầu vào vẫn tư duy như cũ”. – Albert Einstein
“Không có tự đào tạo thì không có đào tạo
Không có đào tạo thì không có sáng tạo
Không có sáng tạo thì không có thành công
Không có Thành công thì không có tồn tại CENTA 
Không tồn tại CENTA thì không có lý do để anh chị đến đây!”
Đây chính là khẩu hiệu được treo trước sảnh ra vào của Tập đoàn Viettel. Điều này đã tạo nên sự khác biệt giữa tập đoàn với tất cả các Tập đoàn hay Tổng công ty nhà nước khác hiện nay.

Liên tục Không ngừng học hỏi qua sách vở và qua thực tiễn cuộc sống. Đó chính là tinh thần của Doanh nhân. Doanh nhân Trần Gia hãy nêu cao tinh thần học hỏi không ngừng! 

Hãy lắng nghe với tinh thần học hỏi, chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm có giá trị nâng tầm vốn sống, nâng tầm năng lực của bản thân và Doanh nghiệp.

Viết bài: Trần Minh Cường

Trả lời