Hội đồng họ Trần Việt Nam gặp mặt tất niên 2019

Hội đồng họ Trần Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt tất niên 2019 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, số 37 Hùng Vương – TP Hà Nội…

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN PHÚC ÁI

Trả lời