Dũng tướng nhà Trần văn võ song toàn, đánh tan giặc Mông Nguyên

Những trang sử hào hùng của dân tộc dưới thời nhà Trần là nguồn cảm hứng bất tận truyền lửa cho các thế hệ con dân đất Việt giữ vững truyền thống đấu tranh chống giặc cứu nước …

Ở Việt Nam vào thế kỷ 13, trong trận chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất (1258) có một danh tướng mà sự vũ dũng và mưu trí tuyệt luân đã đi vào sử sách. Người đó là Lê Phụ Trần, tức Lê Tần, người Ái Châu, là một danh tướng của triều Trần, phục vụ trải 3 đời vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Đội tượng binh to lớn của quân Trần dàn hàng chữ nhất, đồng loạt xông lên che chắn cho lục quân phía sau tiến lên đánh quân Mông Cổ. Đoàn ngựa chiến Trung Á hoảng sợ trước những thớt voi đồ sộ, quay đầu bỏ chạy. Tiền quân kỵ binh Mông Cổ rối loạn. Quân Trần thừa thắng hăm hở reo hò, ồ ạt tràn lên …

Không chỉ là một võ tướng dũng mãnh trên chiến trường, Lê Tần còn là trung thần số một khuông phò 3 đời vua Trần với tài kinh bang tế thế của mình. Với tài ngoại giao của mình, Lê Tần đã khiến triều đình Mông Cổ thôi đòi lễ vật tiến cống hằng năm mà quy định cứ 3 năm mới phải triều cống một lần và rất nhiều câu chuyện về ông

Trả lời