Ban tổ chức

Trần Văn Đông
Chủ tịch Hội

Trần Văn Đông
Phó Chủ tịch thường trực

Kiến trúc sư Hà Nội

Trần Minh Cường
Phó Chủ tịch hội

Trần Kim Liên
Phó Chủ tịch hội - TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

TRẦN TIẾN TRÌNH
UỶ VIÊN T.TRỰC HỘI

Trần Bạch Điệp
Uỷ viên BCH - THỦ QUỸ

TRẦN VĂN HOÀNG
UỶ VIÊN T.TRỰC HỘI

TRẦN ĐÌNH THUẦN
UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC

TRẦN HẢI YẾN
TỔNG THƯ KÝ HỘI

BÀ TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
BAN CỐ VẤN CỦA HỘI

HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI
LOGO CHÍNH THỨC CỦA HỘI

ÔNG TRÀN VŨ CÔNG SƠN
BAN CỐ VẤN CỦA HỘI

Hội viên