Những hoạt động của Hội đồng họ Trần Hà Nội 2019-2020

Sơ lược những hoạt động của Hội đồng họ Trần Hà Nội năm 2019-2020. Rất nhiều công việc có ý nghĩa đã được thực hiện. Rất Nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra trong những hình ảnh clip dưới đây …

 

 

Những sự kiện đáng nhớ của Hội đồng họ Trần Hà Nội 2019-2020:

– Ra mặt Hội đông họ Trần Hà Nội

– Đại hội Hội đông họ Trần Việt Nam

– Ra mắt Công ty CP Đông A Group – Công ty của Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội

– Ra mắt Hội Quý bà họ Trần

– Ra mắt câu lạc bộ sĩ quan họ Trần Hà Nội

– Và nhiều sự kiện quan trọng khác …

 

Đồng hành cùng Hội đồng họ Trần Việt Nam, Hội đồng họ Trần Hà Nội, rất nhiều hội viên Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội cũng những lãnh đạo của Hội đồng họ Trần Hà Nội và Hội đồng họ Trần Việt Nam … 

 

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN PHÚC ÁI – TRẦN MINH CƯỜNG

Bình luận