Con trai họ Trần – Thơ của Chủ tịch HĐHT Hà Nội tặng …

Bác Trần Hữu Ứng – Chủ tịch Hội đồng họ Trần Hà Nội xin trân trọng tặng các chú, các anh, các em họ Trần một bài thơ Vinh danh những người con trai mang danh họ Trần …

 

Hình ảnh Lãnh đạo Công ty CP Đông A group – Công ty của Hội doanh nhân họ Trần Hà Nội …

 

Dòng máu Đông A thật oai hùng,
Khói lửa chiến trường lập chiến công,
Tấm gương Tiên Tổ luôn ngời sáng,
Soi bước cháu con giữ non sông.

Con trai họ Trần thật đa tài,
Doanh nhân, khoa học tỏ trí trai,
Tài năng toả sáng xây đất nước
Non sông gấm vóc nay và mai.

Con trai họ Trần thật đa tình,
Rất yêu, rất quý con gái xinh,
Yêu đời mộng đẹp, xây tổ ấm,
Vui đời, đẹp đạo, vẹn chữ tình.

Con trai họ Trần thật đáng yêu,
Văn võ vẹn toàn lại lắm chiêu,
Thẳng thắn, thuỷ chung, tâm trong sáng,
Phụng sự quê hương tổ quốc nhiều./.

03.6.2020

PGS – Đại tá TRẦN HỮU ỨNG
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ TRẦN HÀ NỘI kính tặng)

 

Đại diện Công ty Đông A Group tại tư gia Doanh nhân Trần Hiền – Cẩm Giàng, Hải Dương

 

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Bình luận