AHLĐ Trần Bang chia sẻ những bài học Thành công với Hội DNHTHN

Chia sẻ quý báu những bài học Thành công của Anh hùng lao động Trần Bang nhân ngày Doanh nhân 13/10/2020 do Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội tổ chức …

 

Doanh nhân họ Trần Hà Nôi giao lưu với các anh, các chú đại diện các Hội đoàn họ Trần: Hội đồng họ Trần Việt Nam, Hội đồng họ Trần hà Nội, CLB sĩ quan họ Trần, …

 

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG 

Bình luận